Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania

Konserwacje należy wykonać najlepiej w okresie letnim. Przeprowadzenie konserwacji instalacji c.o. i sprawdzenie systemu przed jego włączeniem z dużym prawdopodobieństwem pozwoli Państwu na zmniejszenie awarii i usterek w trakcie sezonu grzewczego, a osobom administrującym oszczędzi trudnych rozmów ze zniecierpliwionymi lokatorami.W Polsce system centralnego ogrzewania działa 7–8 miesięcy w ciągu roku.

Dla użytkowników pomieszczeń jednym z najważniejszy jest komfort cieplny, i stan , w którym odczuwamy prawidłową temperaturę dla organizmu. Na poziom komfortu cieplnego wpływają następujące parametry: wydatek energetyczny organizmu, opór przewodzenia odzieży, prędkość przepływu powietrza i jego wilgotność, temperatura powietrza oraz ocieplenie budynku.

Awarie systemu c.o. w trakcie sezonu grzewczego, zwłaszcza w okresie występowania niskich temperatur zewnętrznych, są bardzo uciążliwe dla zarządcy budynku. Z reguły skargi od mieszkańców pojawiają się już niezwłocznie  po stwierdzeniu braku dostaw ciepła, a naprawa większości awarii przy działającym systemie c.o. jest kłopotliwa i pracochłonna. Takie naprawy wiążą się ze spuszczeniem wody z budynku, co również innych lokatorów pozbawia dostawy ogrzewania, dlatego też bardzo często zarządca nie wyraża zgody na spuszczenie wody w sezonie grzewczym.

Powinniśmy  pamiętać o zapisach w ustawie Prawo budowlane art. 62 pkt 1 a) i b), w którym ustawodawca obliguje nas do wykonania co najmniej raz w roku czynności związanych ze sprawdzeniem stanu technicznego elementów instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania.

Konserwacja źródeł ciepła

Ze względu na sposób podłączenia budynku do źródła ciepła w budynkach wielorodzinnych i użyteczności publicznej najczęściej możemy spotkać systemy centralnego ogrzewania zasilane z własnego źródła ciepła, takie jak kocioł gazowy (sporadycznie olejowy) lub budynki posiadające węzeł, podłączone do sieci miejskiej.

W przypadku, gdy w budynku jest własne źródło ciepła, oprócz przytoczonego powyżej art. 62 pkt 1 Prawa budowlanego obowiązują nas również przepisy art. 62 pkt 5 i 6, które obligują do okresowej kontroli stanu technicznego kotłów z uwzględnieniem efektywności energetycznej oraz sprawdzenia ich wielkości w stosunku do potrzeb użytkownika. Przeglądy te są wykonywane w zależności od mocy kotła raz na 2 lub raz na 4 lata.

Są jednak czynności, które warto wykonać przed kolejnym sezonem grzewczym, aby mieć pewność, że wszystko zadziała sprawnie, gdy zrobi się zimno. Nowoczesne piece grzewcze (gazowe i olejowe) są zbudowane z precyzyjnie wykonanych i dopasowanych elementów. Od prawidłowej pracy kotła może zależeć nasze bezpieczeństwo, tak więc powinniśmy dbać o utrzymanie go w jak najlepszym stanie technicznym. Kotły gazowe i olejowe w zasadzie nie wymagają obsługi, ponieważ ich pracą steruje nowoczesna automatyka. Ważnym zadaniem jest dbałość o czystość. Konieczne jest sprawdzenie komory spalania i wymiennika spaliny-woda. Wszelkie osady, które zawsze powstają w trakcie eksploatacji, przyczyniają się do spadku zdolności przekazywania ciepła i przez to do spadku wydajności urządzenia.

W przypadku systemów zasilanych z sieci cieplnej istotne jest, jaki był sposób finansowania węzła cieplnego. W przypadku gdy węzeł sfinansowany był przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, wszelkie koszty związane z jego konserwacją, naprawami, energią elektryczną pobieraną przez urządzenia węzła cieplnego leżą po stronie dostawcy systemu. Sytuacja ta jest komfortowa dla odbiorcy, ale wiąże się z wyższymi stawkami za dostawę ciepła, oraz koniecznością każdorazowego składania w siedzibie MPEC wniosków o włączenie i wyłączenie dostarczania ciepła do obiektu.

W kolejnym przypadku, gdy węzeł cieplny jest wykonany przez odbiorcę, dbanie o dobry stan techniczny i konserwacja leży po jego stronie. Plusem takiego rozwiązania są niskie bieżące koszty ogrzewania (niższa stawka opłaty za usługi przesyłowe za moc i za ciepło), oraz większa swoboda w podejmowaniu decyzji dotyczących włączenia lub wyłączenia centralnego ogrzewania lub całego węzła cieplnego, w zależności od bieżących potrzeb, bez konieczności powiadamiania o tym fakcie MPEC, jako dostawcy ciepła. Wraz z tymi plusami wiążą się obowiązki związane z zapewnieniem przez odbiorcę obsługi, regulacji, eksploatacji i konserwacji urządzeń węzła cieplnego oraz ponoszenia związanych z tym kosztów. Dlatego w drugim przypadku po zakończeniu sezonu grzewczego należy przede wszystkim przełączyć węzeł na pracę letnią, czyli zostawić tylko obieg podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz wyłączyć automatykę systemu centralnego ogrzewania.

Także bardzo ważne jest, aby wszelkie modernizacje jak np. wymiana grzejników ( jeżeli nie ma własnych zaworów do mieszkania ) wykonywać w okresie letnim, aby uniknąć nerwów i dodatkowych kosztów.